Ghosts of the Workhouse – Ysbrydion Y Wyrcws
Click here to buy this DVD !

(All profits to the Workhouse Trust)

Watch The Trailer:

CONTENTS: CYNNWYS:
ENGLISH VERSION FILM : FERSIWN SAESNEG FFILM
WELSH VERSION FILM : FERSIWN GYMRAEG FFILM
HISTORY CENTRE OPENING FILM : CANOLFAN HANES FFILM AGORIADOL
ENGLISH TRAILER : RHAGLUN SAESNEG
PHOTO GALLERY : ORIEL FFOTOGRAFFAU
SLIDE SHOW / HISTORICAL  DOCUMENTS :SIOE SLEIDIAU / DOGFENNAU HANESYDDO

‘Ghosts of the Workhouse’ is a 30-minute dramatised
documentary. The audience is guided through the Workhouse by
the ghost of its first Master, William Jones, played by Tom Morris
of Llanrhaeadr.  Haunted himself by memories from his past,
he leads us through the building and introduces us to other
ghosts: both adults and children.

All are played by people from the Cain or Tanat Valleys and the
film was made by Beehouse Films, based on the Workhouse site
at Y Dolydd, with Philip Lane as Director of Photography and Editor.  
The Director is Grace Goulding.  John Hainsworth produced the film
on behalf of the Llanfyllin Dolydd Building Preservation Trust and
wrote the screenplay.  

Ffilm ddogfen 30 munud ar ffurf drama yw ‘Ysbrydion y Wyrcws’. Mae’r
gynulleidfa’n cael ei thywys trwy’r Wyrcws gan ysbryd ei Feistr cyntaf,
William Jones, sy’n cael ei chwarae gan Tom Morris o Lanrhaeadr.  
Gyda’i atgofion o’i orffennol ei hun yn ei blagio, mae’n ein tywys trwy’r
adeilad ac yn ein cyflwyno i ysbrydion eraill: yn oedolion ac yn blant.

Pobl o Ddyffryn Cain neu Ddyffryn Tanat sy’n chwarae pob un o’r
cymeriadau, a gwnaed y ffilm gan Beehouse Films ar safle’r Wyrcws yn y
Dolydd, gyda Philip Lane fel Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth a Golygydd.  
Grace Goulding yw’r Cyfarwyddwr.  Fe gynhyrchodd John Hainsworth y
ffilm ar ran Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeilad y Dolydd Llanfyllin ac ef
wnaeth ysgrifennu sgript y ffilm.